Bình châm Clo

Bình châm Clo

MODEL: CLL-50 (In-line)
10 ppm —– 95000L pool
5 ppm —— 190000L pool
2.5ppm —– 380000L pool


MODEL: CLL-75 (In-line)
10 ppm —– 152000L pool
5 ppm ——- 304000L pool
2.5ppm —– 608000L pool

  • 0
  • 465
  • Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Sản phẩm cùng loại